dimarts, 5 de març de 2019

AVALUACIÓ TALLERS JORNADES CULTURALS 18-19

LA VALORACIÓ SERÀ 1 POC ... 4 MOLT

PRIMER, SEGON I TERCER (UN QÜESTIONARI PER CLASSE)

QUART, CINQUÈ I SISÈ (UN QÜESTIONARI PER ALUMNE/A)