Adreces per afiançar coneixements.

EN AQUESTA PÀGINA ANIMEM ANOTANT AQUELLES PLANES INTERESSANT PER FER PRÀCTIQUES DE LES DIFERENTS ÀREES.
MATEMÀTIQUES
Resolució de problemes
Mesura, fraccions i decimals.
Guia per fer presentacions de lectures, treballs d'investigació i exposicions orals.

Cap comentari: