diumenge, 25 de febrer de 2018

CURTS TERCER A

Curts tercer A
HUGO A LA SELVA
  LA RODA FORADADA

ELS AMICS DIVERTITS

VE UN NIN NOU A L'ESCOLA
 SOM CINC I UN NO SAP BALLAR!
EL CA PECULIAR