dimarts, 18 de febrer de 2014

Avui ens ha fet un taller de dibuix en

PAU
Ha estat un gran dia, hem descobert que tots podem dibuixar super si pràcticam.

Moltes,moltes gràcies-

Si clicau damunt l'matge veureu un album de la sessió